Son Haberler

Kulübelerde Birden Fazla Köpek Olmasın

Written by Pet Haber

Hayvan bakımevlerine ödenek yardımı yapan bakanlık barınakların standartlarını belirledi. Yerel yönetimlere bildirilen standartlar arasında barınakların yeri, şekli ve hayvanların beslenmesine ilişkin önerilere yer verildi…

Sokak hayvanları için belediyelere her yıl 4 milyon TL’nin üzerinde ödenek veren Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanlarının kaldığı hayvan bakımevleriyle ilgili tavsiye niteliğinde standartlar belirledi. Bakanlık, hayvan bakımevi yaparken rüzgar, sel, yangın ve kötü hava şartlarının dikkate alınmasını istedi. Hayvan bakımevlerinin akarsu, göl, deniz ve sulak alanlara, mezbaha, mandıra ve insan gıdası imal eden iş yerlerine yakın olmaması gerektiği belirten Bakanlık, yerel yönetimlere şu tavsiyelerde bulundu:
ULAŞILABİLİR OLSUN: Bakımevleri için ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek amacıyla yerleşim yeri dışında, ancak ulaşım kolaylığı olan yerler seçilmeli. Bakımevleri yol, su ve elektrik imkanları bulunan yerlere yakın olmalı, dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır. Hayvanların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek, kirletici atık veren tesisler ile çöp döküm alanları veya atık bertaraf tesislerinin üzerinde veya yakınında bakımevi olmamalıdır.
İDRAR BİRİKMESİ: Bakımevlerinin zemini ve tabanı idrar birikmesine meydan vermeyecek bir eğimde yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon açısından, zeminde derzli olmayan, karo mozaik gibi kaymayan ve araları açık olmayan malzeme kullanılmalıdır. Bakımevinin yıkanması ve temizliği için yeterli miktarda su temin edilmeli, zemin temiz tutulmalı, birimler içindeki altlıklar her gün temizlenmeli ve en az beş günde bir kez dezenfekte edilmelidir.
ISLANMAMALI: Bakımevlerinde gölgelik, kulübe, palet, açık ve kapalı alan ile geniş bahçeye sahip alanlar bulunmalı. Hayvanların bulunduğu birimler, temizlik yapılırken hayvanların ıslanmalarını önlemek amacıyla serbest ara geçişli iki bölmeden oluşmalı, bir bölmede yemek ve su kabı, diğer bölmede ise hayvanların yatıp dinleneceği paletler bulunmalıdır.
BİRDEN FAZLA YOK: Köpeklerin konulacağı birimlere veya kulübelere birden fazla hayvan konulmamalı. Ancak, mecburiyet varsa aynı mizaç ile fiziksel açıdan yapıları ve güçleri benzer hayvanlar bir araya konulmalı ve hayvanların birbirlerine zarar vermesini önleyici tedbirler alınmalıdır.
BÜYÜK BAHÇE: Güçten düşmüş hayvanlar için hayvanların hareket edebileceği, mümkün olduğunca büyük bahçeli, toprak alanlı bölmeler oluşturulmalıdır. Kapalı ve açık alanlar dahil tercihen asgari 75 metrekare olmalıdır. Güçten düşmüş hayvanlar için ayrılan bahçelerde, ayrı ayrı
kulübeler ve zeminde tahta paletlerin yer aldığı gölgelikli adacıklar oluşturulmadır.
EN AZ 2 ÖĞÜN: Açık alanda bulunan bahçe her gün temizlenmelidir. Beslenme konusunda ise büyük hayvanlara günde en az bir öğün, yavrulara ise günde en az iki öğün yiyecek verilmelidir. Yiyecekler, günlük hazırlanmalı, günlük olarak tüketilmeyen yiyeceklerin uygun saklama koşullarında muhafaza edilmelidir. Yemek artıklarıyla hayvanların beslendiği bakımevlerinde yiyecekler, günlük tüketilmeli ve gün boyunca yiyecekler hayvanların önünde bekletilmemelidir. Bakımevinde en az bir adet veteriner hekim ve her 100 hayvan için en az bir adet hayvan bakıcısı bulunmalıdır.
Plastikler yuvaya dönüşüyor
Kedi ve köpeklerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Arçelik örnek bir projeye imza attı. “Kedi ve Köpekler için Geri Dönüştür” temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında; gönüllü Arçelik çalışanları Türkiye genelindeki Arçelik tesislerinde ıskartaya çıkarılmış plastik paletleri kedi ve köpek evlerine dönüştürdü. Bu evler, çalışanların sahiplendikleri kedi ve köpeklere sıcak birer yuva oldu. Arçelik çalışanları “Dünyamızın geleceği için azalt, yeniden kullan, geri dönüştür” sloganıyla hayvanlar için proje üretmeye devam edecek.

About the author

Pet Haber

Leave a Comment