İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kasım Piral ile söyleşimiz…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

kasım piralRöportajımıza başlarken öncelikle sizi kısaca tanıyalım.

1972 Bitlis doğumluyum. 1996 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunuyum. 2003 yılında da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldum. 1990 yılında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Muş İl Müdürlüğünde ziraat teknisyeni olarak göreve başladım. 1994-97 yılları arasında Bitlis Arıcılık Üretme İstasyonu’nda müdür yardımcılığı ve işletme müdürlüğü, 97-2000 yılları arasında Bitlis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, 2004-2007 tarihleri arasında Edirne Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğü, 2008-2010 yıllarında Bitlis ve 2010-2012 yılları arasında da Bursa İl Müdürlüğü yaptım.

Kadıköy Belediyesi’nin pet  shoplardaki hayvan satışını yasaklama kararıyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

İlçe Belediye Başkanlıklarının pet shoplardaki hayvan satışını yasaklaması, Belediye Meclisi kararı ile gerçekleşmektedir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bir başka kurumun yetki ve tasarrufunda bulunan bir konu hakkında alınmış kararla ilgili herhangi bir yorum yapmamız mümkün görülmemektedir.

Pet shoplarda denetimi nasıl sağlıyorsunuz?
Müdürlüğümüz tarafından çalışma izni verilen ev ve süs hayvanı üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri yılda bir defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan en az iki Veteriner Hekim tarafından denetlenmektedir. Ruhsatsız faaliyet gösteren yerler hakkında 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında yasal işlem yapılmaktadır. Ev ve süs hayvanları üretim yeri, satış yeri, konukevi, pansiyonu, otel gibi barındırma yeri veya eğitim yerinde bulunan hayvanlar, Hayvan Refahı ile ilgili olarak 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu “ ile bağlı yönetmeliğine göre Orman ve Su Bakanlığı Teşkilatı ile Yerel Yönetimlerin denetimine tabidir.

Deney hayvanlarıyla ilgili çıkan yönergenin içeriği ne şekildedir? Denetlemeler nasıl yapılacaktır?

Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılacak hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması; deney hayvanı üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırma yetkili kuruluşlarının ruhsatlandırılması, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür hayvanların yetiştirileceği ve kuruluşların uyacağı esaslar ile bu yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun kurulması, işletilmesi, hayvanların refah ve güvenliklerinin sağlanması ve denetlenmesi, “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”, “Hayvanları Koruma Kanunu”, “Biyogüvenlik Kanunu”, “Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Birliği Direktifi” ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.  Bakanlık, enstitü müdürlüğü veya il müdürlüğü mevzuat hükümlerine uyulduğunu doğrulamak için tüm üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşları düzenli aralıklarla denetlemektedir. Denetimler bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlıktan çalışma izni almış kuruluşların denetimleri risk analizine göre yapılır. Barındırılan hayvan sayısı ve türleri, üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşların mevzuat hükümlerine uyma sicili, söz konusu kullanıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilen proje sayı ve türleri, bu yönetmeliğe uyulmadığına dair herhangi bir bilgi ve belge gibi kriterler dikkate alınır. İnsan-dışı primat üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşların en azından yılda bir kere denetlenmesi zorunludur. Denetimlerin en az % 50 si önceden haber verilmeksizin yapılır. Denetleme kayıtlarının en az 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Bakanlık gerek gördüğünde yaptığı denetimlerle ilgili bilgileri ülkemizin de taraf olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. Bu kurum ve kuruluşların önerilerini dikkate alabilir. Risk analizi ve risk değerlendirmesiyle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × three =

Yeniler

Köşe Yazıları