Van Kedisi Genleri İzinsiz Yurtdışına Çıkarılamayacak

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Yerli evcil hayvan genetik kaynakları, bakanlıktan izin alınmadan, herhangi bir nedenle yurt dışına çıkarılamayacak.

Yerli evcil hayvan genetik kaynakları, bakanlıktan izin alınmadan, herhangi bir nedenle yurt dışına çıkarılamayacak Yerli evcil hayvan genetik kaynakları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın izni olmadan, herhangi bir nedenle yurt dışına çıkarılamayacak. Yabancı uyruklu tüzel kişiler, yurt içinde yürütecekleri araştırma faaliyetlerinde kullanacakları yerli evcil hayvan genetik kaynakları için, Türk araştırmacılar ise yurt dışında yapacakları araştırma faaliyetlerinde kullanacakları yerli evcil hayvan genetik kaynakları için Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden izin alacak. Nesli tehlike ve tehdit altında olan yerli evcil hayvan genetik kaynakları ise ticari amaçla yurt dışına çıkarılamayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanılması ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile yerli evcil hayvan genetik kaynaklarının (YEHGK) kullanılması ve yurt dışına çıkarılması ile ilgili usul ve esasları düzenlendi. Buna göre yerli evcil hayvan genetik kaynakları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın izni olmadan, herhangi bir nedenle yurt dışına çıkarılamayacak. Yabancı uyruklu tüzel kişiler, yurt içinde yürütecekleri araştırma faaliyetlerinde kullanacakları yerli evcil hayvan genetik kaynakları için Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden izin alacak. Türk araştırmacılar, yurt dışında yapacakları araştırma faaliyetlerinde kullanacakları yerli evcil hayvan genetik kaynakları için Genel Müdürlükten izin almak zorunda olacak.

-TESCİL EDİLMEMİŞ YERLİ EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA DIŞINDA YURT DIŞINA ÇIKARILAMAYACAK-

Canlı yerli evcil hayvan genetik kaynaklarının yurt dışına çıkış başvuruları doğrudan gümrük çıkışı yapılabilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüklerine yapılacak. Türk araştırmacılar, gen bankasındaki materyali kullanarak yurt içinde yürütecekleri araştırma faaliyetleri için Genel Müdürlükten izin almak zorunda olacak. Tescil edilmemiş olan yerli evcil hayvan genetik kaynakları, araştırma amacı dışında yurt dışına çıkarılamayacak. Tescili yapılmış olmasına rağmen hakkında yeterli bilgi bulunmayan yerli evcil hayvan genetik kaynaklarının yurt dışına çıkısı söz konusu olmayacak. Yurt dışına çıkarılamayacak yerli evcil hayvan genetik kaynakları listesi Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi tarafından belirlenecek. Bu liste ile bu Yönetmelik kapsamında yer alan yerli evcil hayvan genetik kaynakları listeleri Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile duyurulacak.

-NESLİ TEHLİKE VE TEHDİT ALTINDA OLAN YERLİ EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI TİCARİ AMAÇLA YURT DIŞINA ÇIKARILAMAYACAK-

Nesli tehlike ve tehdit altında olan yerli evcil hayvan genetik kaynakları ticari amaçla yurt dışına çıkarılamayacak. Nesli tehlike ve tehdit altında olan çeşitli türlere ait yerli evcil hayvan genetik kaynaklarından kişi adına kayıtlı ev hayvanlarının yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılabilmesi ev hayvanlarına ilişkin gerekli başvuru şartlarının gerçekleştirilmesi ve yurt dışına çıkarılan kanatlı ve küçük evcil hayvanlar için kullanılan belgenin eksiksiz olarak doldurulması gerekecek. Yabancı uyruklu tüzel kişiler tarafından yapılacak bilimsel çalışmalarda kullanılacak yerli evcil hayvan genetik kaynakları, başvuru ve izin belgesi ve Materyal Transfer Anlaşması (MTA) olmaksızın yurt dışına çıkarılamayacak. Gen bankasındaki genetik materyalin yurt dışına çıkış talepleri, stokların sınırlı olması durumunda karşılanmayacak.

Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında il müdürlüğü tarafından düzenlenecek yurt dışına çıkış izni, bilimsel çalışmalarda kullanılacak yerli evcil hayvan genetik kaynakları için düzenlenen MTA ve başvuru ve izin belgesi gümrük işlemleri sırasında gümrük idarelerince aranacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu Yönetmeliğin gümrük uygulamaları çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapacak. Yerli evcil hayvan genetik kaynaklarının yurt dışına izinsiz çıkışının önlenmesi amacıyla gümrüklü saha dışında kalan alanlarda İçişleri Bakanlığı gerekli tedbirleri alınacak.

-İZİNSİZ ÇIKARILAN MATERYALİN GERİ KAZANIMI-

Yapılan yayın taramalarında yurt dışında izinsiz olarak yerli evcil hayvan genetik kaynakları kullanıldığının tespiti veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden uluslararası işlemlerde Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi hükümleri ve bu Sözleşmenin taraflar toplantı kararları ile onaylanan uluslararası düzenlemeler gereğince, izinsiz çıkartılan materyalin veya bu materyalden elde edilen faydaların Türkiye’ye geri kazanımına yönelik uluslararası süreç Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği halinde Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

-ULYUŞMAZLIKLA İLGİLİ İŞLEMLER BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK-

Uyuşmazlıklarla ilgili iş ve işlemler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Başvuru sahibinin yapacağı iş ve işlemlere ilişkin ulusal veya toplumsal çıkarlar ile genel çevreye karşı aykırılıkların tespiti halinde Bakanlık adınaTarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi’nin görüşünü almak kaydıyla bu iş ve işlemleri durdurma yetkisine sahip olacak. Kendisine verilen süre içinde durdurma kararına uymayanlar hakkında, yapılan iş ve işlem esas alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanacak.

-BAŞVURU FORMLARI TÜRKÇE DOLDURULACAK-

Başvuru formlarında ve sonuç raporlarında Türkçe kullanılacak. Yabancı uyruklu kişiler tarafından başvuru Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecek.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ve devam eden araştırmalar, araştırmanın başladığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek. Yönetmelik 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek. –

Kaynak; Ankara Haber Ajansı

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 4 =

Yeniler

Köşe Yazıları