VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

tuncer1fa7c9d91fa7c9dabyVeteriner Hekimler Derneği Danıştaya açılan davayı kazanarak şu şekilde duyurdu: “Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğindeki mesleki kazanımlarımıza aykırı maddelerle ilgili Danıştaya açtığımız davayı kazandık. Kazanımlarımıza aykırı tüm maddeler için YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı çıkmıştır. Meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz”.

Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer

Şakir Doğan Tuncer ile yaptığımız görüşmede Tuncer şu bilgileri verdi: Danıştaya açılan davanın içeriği neydi, kısaca bahseder misiniz? Bu mesleki açıdan neler getiriyordu?

Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer: Danıştaya açtığımız yürütmeyi durdurma ve iptal kararının gerekçesi şu şekilde açıklanabilir. Veteriner Fakültesini bitirerek “VETERİNER HEKİM” ünvanı kazanan her Veteriner Hekimin mesleğini icra etmek, bu amaçla muayenehane ve poliklinik açmak hakkı 6343 sayılı kanunla, yasal korunma altına alınmakta ve bu mesleki kazanımlarımızdan en önemlisini oluşturmaktadır. 15 Ekim 2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren

“VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK” Yönetmeliğinin 6. madde 1. fıkrasının (g) bendi, 9. maddenin 1. fıkrasının (e) bendi ve 19. maddenin 1. fıkrası ile 10-20 saatlik ve adı “Hizmet İçi Eğitim” olan alt yapısı hazırlanmamış ve aceleye getirilmiş bir oldu bitti ile “Veteriner Hekimlik” diplomasının önüne geçmek anlamındaki hukuksuz ve keyfi uygulamaya sessiz kalınmamış ve Veteriner Hekimler Derneğinin vizyon ve misyonu doğrultusunda hareket edilerek söz konusu yönetmeliğin iptali için

Danıştaya baş vurulmuştur. Söz konusu yönetmelik fakülteden mezun olan veteriner hekimlere klinik açabilmeleri için 20 saatlik bir eğitimden geçmelerini öngörmekte idi. Aynı yönetmelik yıllarca klinik hizmetleri gören meslektaşlara da 10 saatlik bir eğitim sonunda ruhsat yenileme zorunluluğu getiriyor idi. Netice olarak yönetmeliğin hukuka aykırılığı tescil edilmiş oldu. Danıştay kararı ne oldu?

Bundan sonra neleri getirecek?

Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer: Danıştay kararı birinci madde de belirtilen uygulamayı durdurmuştur, Şurası çok iyi bilinmelidir ki, Veteriner Hekimler Derneği olarak gerçek manada eğitimden yanayız. Mezuniyet sonrası eğitim, dünyadaki gelişmeleri de içerecek programlarla planlanmalıdır. Mezuniyet sonrası sürekli eğitimin planlanması ve koordinasyonu TVHB öncülüğünde, bakanlığımız, fakültelerimiz, odalarımız, derneklerimiz ve özellikle ihtisas derneklerimizin katkıları ile yapılmalıdır. Bu doğrultuda yeni eğitim programları düzenlenebilir.

Klinik açan meslektaşlarımızın ömür boyu sürekli eğitim almaları sağlanabilir, bu yöndeki faaliyetlere katılanlara kredi sistemi uygulanabilir. Veya III. Veteriner Hekimliği Kurultayında “Muayenehane açarak serbest veteriner hekimlik yapacak veteriner hekimlerin bilgi, beceri ve meslek mevzuatı konularında belli bir mesleki tecrübe kazanmalarını sağlamak için 6 aydan az olmamak üzere bir staj dönemi geçirmeleri konusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır” şeklinde alınan karar doğrultusunda çalışmalar yapılabilir. Bu yönetmeliğin uygulamasını yapıp masraflar yapanların durumu ne olacak?

Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer: Yargıtay farklı bir aşamadır. Yargıtaya yapılacak itiraz müracaatı YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ önünde bir engel olmayıp, Yargıtaydan alınacak karara kadar geçerlidir. Danıştayın gerekçeli kararında açık açık belirttiği hukuksuzluğun ilgililerce dikkate alınacağı kanaatini taşımaktayız.

Daha önce meslektaşlarımızdan aceleye getirilerek toplanan paraların meslektaşlarımıza iadesinin şık olacağını düşünmekteyiz. Veteriner Hekimler Derneği,Danıştay’a açtıkları davayı kazandı.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × two =

Yeniler

Köşe Yazıları