CANLI HAYVAN VE HAYVAN MADDESİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ PROSEDÜRÜ

30

Özet olarak listelersek ;
Bu sebeple belgelerin temini için CITES ek listelerine iyi çalışılmalı ve ek listelerden hangisine tabi olunduğu irdelenmelidir.
Büyüyen ve gelişen evcil hayvan sektörünün tüm bileşenleri ve çalışanları
ile özellikle veterinerler başta olmak üzere sağlık çalışanları için sağlıklı bir
ömür diliyorum.
Saygılarımla
Av. Koray MARAL

CANLI HAYVAN VE HAYVAN MADDESİ
İTHALATINDA KONTROL BELGESİ
DÜZENLENMESİ PROSEDÜRÜ
• Dilekçe ile GKGM Müracaat edilir. (ekinde aşağıdaki belgelerle) • Kontrol Belgesi Formu {Formatı DTM ce her yıl belirlenir ve RG de yayınlanır (1 asıl 2 suret)}
• Proforma Fatura, {ihracatçı firma tarafından düzenlenir.(1 asıl 2
suret) veya Fatura (3 suret)
• Orijin sertifikası, {ihracatçı ülke resmi makamlarınca düzenlenir.
(3 suret sağlık sertifikasında orijin ülke belirtilmişe aranmaz)}
• Taahhütname, {Örneği Bakanlıktan temin edilir. (1 adet noter tasdikli asıl, 2 suret)
• Test, analiz vs. belgesi, (ürün çeşidine göre) • İlk defa ithalat yapanlar için faaliyet belgesi, • CITES belgesi (Çevre ve Orman Bakanlığından temin edilir)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
Öncelikle tim evrakların eksiksiz olduğuna özen göstermek gerekir. Bu basit ve şuradan cümleyi kutlamanın sebebi eksiklik sebebiyle red kararının hemen verilmemesi onay için
gerekli inceleme süresi kadar süre sonunda red eksiklik kararı verildiğinden zaman kaybına sebep olabilir. Bu sebeple evrak teslimi esnasında muhakkak eksiklik kontrolü yaptırılmalı, gerekirse eksiklik giderilerek başvuru tamamlanmalıdır. Özetle “zaten eksik olursa Bilgi verimler” cümlesi hatalıdır.
İhracatçı ülke resmi veteriner servince düzenlenir proforma 3 suret evrak Sağlık sertifikası konusunda da dikkatli olmam gerekir. Öncelikle ithal ettiğimiz ülkenin bakanlık listesinde yasaklı ülkeler arasında olup olmadığı kontrol edilmelidir. Zira zaten sağlık sertifikası aldık, sağlıklı bu sebeple engel yok düşüncesi para ve zaman kaybına sebep olabilir.
CITES belgesi nedir? Nereden ve Nasıl alınır?
CITES (Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu), yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkelerarasındaki ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini kısacası uluslararası ticaretini; temeli izin ve belgelere dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi halinde bu izin ve belgelerin
verilmesini öngören uluslararası bir düzenlemedir. Sözleşme yabani hayvan ve bitki türlerinin ticaretinde bu canlıların yaşamlarının tehlikeye girmesini önlemeyi
amaçlamaktadır.
Her taraf ülke sözleşmeye tabi izin ve belgeleri düzenlemeye yetkili bir veya
daha fazla sayıda Yönetim Merci ve bu Yönetim Mercilerine Sözleşme kapsamında belirtilen bilimsel tavsiyeleri yapmakla görevli bir ya da daha fazla sayıda Bilimsel Merci belirlemek durumundadır. Belge Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınabilmektedir. Bu belge için istisna
bazı evraklar talep edilmektedir.

Bu sebeple belgelerin temini için CITES ek listelerine iyi çalışılmalı ve ek listelerden hangisine tabi olunduğu irdelenmelidir. Büyüyen ve gelişen evcil hayvan sektörünün tüm bileşenleri ve çalışanları ile özellikle veterinerler başta olmak
üzere sağlık çalışanları için sağlıklı bir ömür diliyorum.

Saygılarımla
Av. Koray MARAL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz