HAYVAN KORUMA KANUNU ÇERÇEVESİNDE 2021 DEĞİŞİKLİKLERİ HAYVAN TANIMI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Evcil Hayvan Hakları

9/7/2021-7332/1 Md. ile yapılan değişiklikle beraber; ‘’ Ev hayvanı: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özellikle evde, iş yerlerinde ya da arazisinde özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,’’ şeklinde tanımlama yapılmıştır. Bu tanımlama Avrupa normlarına en yakın hayvan tanımı denebilir.

Aynı kanunun ‘’ j) ‘’ maddesiyle ‘’ Kontrollü hayvan ‘’ tanımı yapılarak, ‘’  Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş kayıt altındaki ev (…)[1] hayvanlarını ‘’ tanımlayacağı anlamında geniş bir tanım getirilmiştir.

Bu tanımların ardından Mahalli Hayvan Koruma Kurulları kurularak STK lar ve kamu kurumlarının sürece dahil edilmesi hedeflenmiştir.

MAHALLÎ HAYVAN KORUMA KURULLARI TEŞKİLÂT, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İl hayvanları koruma kurulu

Madde 15- Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.

Bu toplantılara;[9]

  1. a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,
  2. b) (Değişik:9/7/2021-7332/6 md.) Doğa koruma ve milli parklar il şube müdürü,
  3. c) (Değişik:9/7/2021-7332/6 md.) Tarım ve orman il müdürü,
  4. d) (Ek:9/7/2021-7332/6 md.)(10) Çevre ve şehircilik il müdürü,
  5. e) İl sağlık müdürü,
  6. f) İl millî eğitim müdürü,
  7. g) İl müftüsü,
  8. h) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,

ı) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,

  1. j) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik tarafından seçilecek en çok iki temsilci,(10)
  2. k) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci,

1) (Ek:9/7/2021-7332/6 md.) İl baro temsilcisi veya ildeki barolardan birer temsilci,

katılır.

Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir.

İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını, doğa koruma ve milli parklar il şube müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşleri Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. (Değişik cümle:9/7/2021-7332/6 md.) Kurul en geç üç ayda bir başkanın çağrısı üzerine toplanır. (Ek cümle:9/7/2021-7332/6 md.) Gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilir.[10]

İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bakanlıkça ortaya konacak çalışmalar ardından yönetmelik ile kanunun prensipleri ışığında çalışma usulleri belirlenerek uygulama esasları ile sahada yansımaları hedeflenmiştir. Bir sonraki yazımda bu yönetmelikten bahsedeceğim.

Mutlu huzurlu günler dilerim…

 

Av. Koray Maral

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + 9 =

Yeniler

Köşe Yazıları