Son Haberler

Kurbanlıklara eziyet edene para cezası

Yazan Pet Haber

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranana, acımasız ve zalimce işlem yapana, dövene, aç ve susuz bırakana, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakana, bakımlarını ihmal edene, fiziksel ve psikolojik acı çektirene 526 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere toplu kesimler için 49 bin 95, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 221 lira cezai işlem uygulanacak.

kurban-satis-yerleri-bayramdan-15-gun-once-hazir-hale-getirilecek-7442502Diyanet İşleri Başkanlığından “Kurban Tebliği” yayımladı.Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı tebliğe göre,  kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek, bu süreden  önce kurbanlık hayvan nakli başlatılamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının, kurbanın dini hükümlere, sağlık  şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde  kesilmesi veya vekalet yoluyla kestirilmesine yardımcı olunması, kurban satış ve  kesim yerlerinin belirlenmesi ile kesim yapacak kişilerin eğitilmesine ilişkin  tedbirlerin alınması amacıyla hazırladığı tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, illerde, vali veya görevlendireceği bir yardımcısının,  ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında çeşitli kurumların temsilcisinden oluşan  “Kurban Hizmetleri Komisyonu” oluşturulacak. Kurban Hizmetleri Komisyonları, 12 Eylül 2016’da başlayacak Kurban  Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri alacak. Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak  sayıda ve büyüklükte kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri  tesis edilecek.   Kurban satış ve kesim mekanları birbirine yakın planlanacak, çevresel  riskler en aza indirilerek, varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilecek. Çevre kirliliğini önleyici tedbirler kapsamında, gerek duyulduğunda  pazar yerleri kurban kesim yerine dönüştürülecek. Kurban satış ve kesim yerlerine  ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce tedbirler alınacak.  Kurban satış yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek  durumlardan arındırılacak, etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların  sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir,  zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan  seçilecek, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olacak. Kesim  alanı ve çevresine, evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak  şekilde önlemler alınacak. Kesim yerlerinde, kurban kesilip parçalandıktan sonra etler hemen  teslim edilecek, bu sağlanamadığında, gerekli soğuk saklama koşulları  oluşturulacak.

Kurban edilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan  değerlendirilmesi konusunda gerekli tedbirler alınacak.İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Din  Hizmetleri Yönetim Sistemi’ne (DHYS) 26 Ağustos 2016 Cuma günü mesai bitimine  kadar girilecek. Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme  Kursları” düzenlenmesine devam edilecek. Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda  personel görevlendirilecek ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenecek. Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban  satış ve kesim yeri güzergahında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınacak. Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve  karmaşanın önlenmesi için randevu sistemi uygulanacak, kesim işlerini bayramın  ilk gününde yoğunlaştırmak için gerekli tedbirler alınacak.

 BELGESİ OLAN YAPACAK

Vekaletle kurban kesim organizasyonu konusunda bilgilendirme  yapılacak.Kesim yerlerinde, “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve  Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi  Belgesi” olanlar görevlendirilecek. Kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek ve  bu tarihten önce kurbanlık hayvan nakli başlatılamayacak. Satış ve kesim  yerlerinde belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken  ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak.İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri, 28 Ağustos  Pazar gününden itibaren kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web  sitelerinde yayınlanacak. Kurban ibadetinin dini ve sosyal boyutları konusunda  bilgilendirme yapılacak.

CADDE SOKAKLARDA KESİM YASAK

Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner  sağlık raporu, nakil belgesi olan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca  belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı  olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık  olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle  erkek ve yaşını doldurmuş olanların tercih edilmesi gerektiği konusunda  vatandaşlara bilgi verilecek. Kurbanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile  komisyonların belirlediği kesim yerlerinde, “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı  Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından “Kurs Bitirme Belgesi” alanlarca, köylerde  ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise (cadde, sokak ve parka bakmamak  kaydıyla) usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce  kesilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri  yapılamayacak. Kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir  çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacak.Satış ve kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için  yakalama ekipleri oluşturulacak

YASAKLARA UYMAYANLARA CEZA 

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve  kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar  ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 196, kurban kesim  yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa  veren tesislere toplu kesimler için 49 bin 95, bu fiilin konutlarda işlenmesi  halinde bin 221 lira cezai işlem uygulanacak.

Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar  dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde,  hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak.  İlgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2  bin 651 lira ceza uygulanacak. Ayrıca, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce  işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan,  bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirene, 526 lira idari para  cezası verilecek.

 

AA

Yazar hakkında

Pet Haber

Bir yorum yap